Ang Bag-ong Binuhat

 

1

Karon nga adunay ka nay Cristo sa imong kinabuhi, unsa na man ang imong pagkatawo? (2 Corinto 5:17)

 

 

2

Unsa ang makapahimulag kanimo gikan kang Cristo? (Roma 8:38-39)

 

 

3

Kinsa ang makaagaw kanimo gikan kang Cristo? (Juan 10:27-29)

 

Previous Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.