Ang Bag-ong Kinabuhi

 

1

Basaha ang 1 Juan 5:11-13

 

 

2

Asa nato makaplagan ang kinabuhing dayon?

 

 

3

Kon ang tawo may Cristo na sa iyang kinabuhi unsa man nga matang sa kinabuhi ang iyang nabatonan?

 

 

4

a. Mahimo ba nga makahibalo ang tawo karon nga naa na siyay ki-nabuhing dayon?
  b. Nasayod ka ba nga anaa na kay kinabuhing dayon?
   

Previous Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.