Lietuvių - Lithuanian

Keturi dvasiniai dėsniai

Have you heard of the 4 Spiritual Laws? 

24 principai kiekvienas krikščionis reikia žinoti

24 principles every Christian needs to know