Shqiptar - Albanian

Know God

A KENI DËGJUAR PËR KATËR LIGJET SHPIRTËRORE?

A KENI DËGJUAR PËR KATËR LIGJET SHPIRTËRORE?

Have you heard of the 4 Spiritual Laws? 

Jesus Film Media

Explore Faith

JETA E RE

JETA E RE

Starting with God

Essentials 24

24 Parimet çdo i krishterë duhet të dini

24 Parimet çdo i krishterë duhet të dini

24 principles every Christian needs to know

©1994-2024 Cru. All Rights Reserved.