Bagong Buhay kay Christ

___________________________

 

Ang Christian life, kung paano to pinlano ni God na isabuhay ay hindi lang isang standard of performance, code of ethics o buhay na puro rituals, kundi isang mahalaga at personal na relasyon sa buhay na creator na si God nung pinadala Niya si Lord Jesus Christ para i-reveal ang sarili Niya sa tao.

Bawat Christian ay pwedeng maging sure na meron syang tamang relationship kay God. Kung wala ang assurance na to, imposible para sa isang tao na ma-experience ang true happiness at complete fulfillment sa buhay.

Nung time na tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo para maging Panginoon mo at Tagapagligtas, bilang expression ng faith mo, pumasok Siya sa buhay mo.

Ito ang promise Niya sa Revelation 3:20 

 

"Makinig ka! Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kaming kakain."

Revelation 3:20

 

Sa ganitong paraan mo ba ni-receive si Christ sa buhay mo?

Kung oo, nasaan ngayon si Jesus Christ in relation sayo?

According sa Revelation 3:20, paano mo malalaman kung nasa buhay mo si Christ?

 

Ngayong ni-receive mo na si Christ sa buhay mo, meron ka nang personal relationship sa Kanya.

Isa ka nang totoong Christian ngayon. Hindi nakukuha ng isang tao ang pagiging Christian sa pagiging mabait o kung galing sya sa isang Christian family..

 

 

Ang meaning ng salitang “Christian” ay "Christ in one" - si Christ na nakatira sayo.

 

Sinasabi sa atin ng Bible na maraming nangyari nung ni-receive natin si Christ.

Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.