Umblă prin credință

Cuvântul

CONVERSAȚIA

Să-ți ajuți ucenicul să dezvolte dragostea faţă de Scriptură este unul dintre cele mai importante lucruri pe care îl poţi face pentru el. Dacă el se îndrăgostește de această carte şi începe să o absoarbă cu sete, aceasta va schimba viaţa lui.

Cei mai mulţi creştini îşi aduc aminte de începuturile creşterii lor spirituale din momentul în care au început să citească Biblia. Poţi ajuta oamenii cu care lucrezi să înceapă să crească chiar acum.

Biblia este destul de voluminoasă şi ideea de a o studia poate fi destul de intimidantă. Un creştin nou poate auzi o varietate de pasaje citate din Ioan, Efeseni, Geneza sau Daniel. El, probabil, nu va avea nici o idee la cine sau la ce se referă aceste titluri. Dacă îi vei oferi o imagine de ansamblu, îi vei oferi, practic, cârlige pe care va putea atârna mesajele ce le va auzi. Aceasta va fi temelia, care îi va ajuta pe termen lung să înţeleagă orice temă ce i se va mai preda. Deschide Biblia ta cu el, arată-i cuprinsul şi treci prin Cuvînt pentru a-i explica informaţia de mai jos.

Structura

Biblia se împarte în două secţiuni de bază: Vechiul Testament şi Noul Testament. “Testament” este un alt cuvânt pentru ‘‘legământ” sau ‘‘promisiune”. Astfel, Biblia este o carte despre promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Cea mai mare parte din Vechiul Testament se referă în primul rând la o perioadă de timp de la aproximativ 2500 î.Hr. până la circa 400 î.Hr.. Această parte relatează în special interacţiunea lui Dumnezeu cu poporul evreu. Sunt 39 de cărţi sau secţiuni scrise de diferiţi autori. Noul Testament are 27 de cărţi, care au fost toate scrise între aproximativ 40 şi 90 d. Hr. Acestea se concentrează asupra vieţii, slujirii şi a rolului definitiv a lui Isus Hristos.

Vechiul Testament se împarte în cel puţin trei secţiuni majore. Prima parte (de la Geneza la Estera) conţine istoria poporului evreu. Este bine conturată din punct de vedere cronologic şi orice altceva ce urmează într-un fel se încadrează în evenimentele descrise în aceste cărţi istorice. Secţiunea următoare (de la Iov la Cântarea Cântărilor) este toată poetică. Mare parte din aceasta, deşi nu toată, a fost scrisă în timpul domniei lui David şi Solomon (aproximativ 1000 de ani î. Hr.). Ultima secţiune (de la Isaia la Maleahi) conţine scrierile proorocilor. Ei au scris despre o mulţime de lucruri, însă în mare parte au vorbit despre două catastrofe majore din istoria Israelului. În 722 î. Hr., Israelul a fost distrus de Asirieni; în 586 î. Hr., Babilonul a atacat și a capturat Ierusalimul. Aceste evenimente au fost incredibil de importante în viaţa lui Israel. În general, profeţii au scris pentru a avertiza despre sau pentru a explica aceste evenimente. Ultimul profet, Maleahi, a scris in jurul anilor 400 î.Hr. şi de atunci a fost tăcere până la venirea lui Isus.

Motivarea

Al doilea obiectiv este de a-l motiva să înceapă să citească Biblia. Pentru a realiza aceasta, eu aş face două lucruri. În primul rând, i-aş arăta ce spune Biblia despre ea însăşi. Că ea este literalmente Cuvântul lui Dumnezeu, că este adevărată, demnă de încredere, perfectă, vie. Aici găseşti enumerate mai multe pasaje pe care le-ai putea împărtăşi cu el pentru a demonstra acest lucru: Iosua 23:14, Psalmul 19:7-10, Psalmul 119:160, 2 Tim 3:16-17, Evrei 4:12, 1 Petru 1:23-25, 2 Petru 1:20-21. Alege câteva şi ajuta-l să vadă marea valoare a acestei cărţi.

Al doilea lucru pe care eu l-aş face este să îi arăt entuziasmul meu propriu. Citește-i un pasaj (sau două) care a fost semnificativ în viaţa ta. Mie îmi place să le prezint oamenilor pasaje superbe, care arată coerenţa acestei cărţi și care servesc dovadă că au un Autor divin. Dragostea ta pentru Biblie te va ajuta să o înflăcărezi pe a lui.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

Psalmul 138 spune că Dumnezeu a înălţat Cuvântul Său mai presus de toate lucrurile. Din moment ce El îl valorifică atât de mult, este imperativ ca noi, de asemenea, să îl înălţăm. Ai două obiective în această lecţie. Primul, să explici structura generală a Bibliei, ca aceasta să nu pară prea complicată; al doilea, să îl motivezi să înceapă a citi desinestătător Biblia.
URMĂTORII PAȘI

Provoacă-l să înceapă să citească câte un capitol din Biblie pe zi. Ar putea începe cu Evanghelia după Ioan.

Aceasta are 21 de capitole, deci, în trei săptămâni o citești pe toată. Apoi, i-aş sugera să citească Evanghelia după Luca. Când o termină şi pe aceasta, sugerează-i Faptele Apostolilor şi apoi Romani. Dar sugerează-i să citească câte o carte pe rând, nu-l împovăra.

Previous Story

PĂRTĂȘIA

Next Story

RUGĂCIUNEA

© 2017 - 2024 Cru