Umblă prin credință

Viața umplută de Duh

CONVERSAȚIA

Cine este Duhul Sfânt?

Deşi lecția, în mare parte, este despre modul în care putem fi umpluţi (sau împuterniciți) de Duhul Sfânt, există câteva momente fundamentale care trebuie clarificate înainte de a putea continua. În primul rând, este nevoie de o înțelegere elementară a Persoanei Duhului Sfânt. Află ce cunoaște ucenicul tău la acest subiect. În cazul în care nu au nici cea mai vagă idee, ar fi mai potrivit să petreci întreaga întâlnire pur şi simplu discutînd acest lucru şi amânând lecția dată pentru săptămâna viitoare.

Deci, cum afli cât de mult cunosc ei? Simplu. Pune întrebări de genul: “Cum ai descrie sau ai defini Duhul Sfânt?” În cazul în care primești răspunsul ‘‘Un personaj comic din desene animate’’, va trebui să te oprești aici și să cercetați unele pasaje care vorbesc despre identitatea şi rolul Duhului Sfânt.

Asigură-te că el ştie cel mai elementar adevăr - că Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. El trebuie să ştie că El este o persoană. El poate fi întristat (Efeseni 4:30); minţit (Fapte 5:3); El ne învaţă (Luca 12:12); ne conduce şi ne direcţionează (Faptele Apostolilor 20:28). Astfel, El are voinţă, emoţii și intelect. El este o persoană, diferită de Tatăl şi de Fiul. El a venit să Îl glorifice pe Hristos și El lucrează în creştini pentru a-i transforma după chipul lui Hristos.

Unde este Duhul Sfânt?

A două învăţătură fundamentală este că Duhul Sfânt locuieşte în toţi creştinii din momentul în care ei şi-au pus încrederea în Hristos (Romani 8:9; 1 Cor. 3:16; 1 Corinteni 12:13). Deci, l-ai putea întreba pe ucenicul tău: ‘‘Unde este Duhul Sfânt?’’. Din nou, răspunsul ‘‘la Moscova’’ este un indiciu că va trebui să ‘‘repari” fundamentul său de credință înainte de a putea construi mai departe. Aminteşte-i ucenicului tău că în momentul în care el şi-a pus încrederea în Hristos, Duhul Sfânt a intrat în viaţa lui şi niciodată nu-l va părăsi.

Pentru a-i preda lecția despre umplerea cu Duhul, ucenicul tău trebuie să înțeleagă aspectele fundamentale descrise mai sus. Dacă le cunoaște, este timpul să îl ajuţi să înţeleagă adevărurile despre umblarea în Duhul.

Cum să fii umplut cu Duhul Sfânt

În timp ce toţi credincioşii au Duhul Sfânt în ei, nu toţi sunt împuterniciţi de Duhul şi nu toţi sunt împuterniciţi în mod egal.

Conceptul de a fi împuternicit de Duhul este adesea numit ‘‘umplut cu Duhul.’’ Terminologia este bună atâta timp cât ucenicul tău ştie că în el locuieşte Duhul Sfânt, indiferent de orice şi că tu vorbeşti despre modul în care Duhul Sfânt poate influenţa mai mult viaţa lui.

Scoate în evidenţă dorinţa de a fi plin de Duhul

Uneori este bine să înțelegi nevoia înainte de a căuta soluţia. Ai putea revizui pasajul din Galateni (5:22), unde se descrie caracterul sau roada pe care o produce Duhul în viaţa noastră. Citește lista și întreabă: ‘‘Care dintre aceste trăsături îţi lipsesc sau doreşti să fie prezente și în viața ta?’’

Un alt mod de a evidenţia nevoia este să citiţi Romani 7:7-25. Acest pasaj pare să exprime frustrarea de a încerca să trăieşti viaţa creştină fără puterea Duhului - prin voinţă proprie. Ai putea să întrebi: “Poţi să te identifici cu această luptă? Cum? În ce fel?” Ai putea folosi și alte modalităţi mai bune de a scoate în evidenţă nevoia. Gîndeşte-te la asta.

Cum să fii umplut

Efeseni 5:18-20 spune:

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Aici Pavel descrie contrastul între a fi umplut cu alcool şi a fi umplut de Duhul Sfânt. Dar această comparație reflectă și o similaritate - ideea de a te afla sub o influența a ceva/Cuiva. Ai putea întreba: ‘‘Care este contrastul dintre aceste imagini; în ce fel ele sunt similare?’’

Metafora de a fi ‘‘îmbătat” scoate în evidenţă ideea de a fi influenţat de ceva. Sub influenţa alcoolului oamenii capătă curajul să vorbească, să exprime dragostea şi să filosofeze. Ei, de asemenea, apelează la alcool pentru tărie, mângâiere, curaj şi companie. Acestea sunt imaginile influenţei. Cu siguranţă, alcoolul este o autoînșelare, în timp ce plinătatea vieții este găsită în umplerea cu Duhul.

Deci, cum o persoană ajunge să fie tot mai beată şi tot mai mult influenţată de alcool? Atunci când bea mai mult. Un creștin însă nu are nevoie de mai mult Duh, ci ar trebui să cedeze tot mai mult teren din viața sa Duhului. Deşi există multe lucruri care afectează controlul Duhului asupra vieţii noastre, există patru mijloace principale prin intermediul cărora Duhul câştigă mai mare control sau influenţă asupra vieţii noastre.

Domnia lui Hristos

Romani 12:1 spune: ‘‘Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.’

Ai putea pune o întrebare de genul: ‘‘Ce înseamnă a fi o jertfă vie?’’ Întrebarea pe care doreşti să o discuți cu ucenicul tău este: ‘‘Are Dumnezeu control asupra fiecărui domeniu din viaţa ta?’’ Acest concept este adesea menţionat ca ‘‘domnie’’.

Poți ilustra această idee, desenând planul unei case. Fiecare cameră corespunde unui domeniu din viaţa lui. Atribuie sălii de lectură ceea ce el vizionează, ascultă sau citește. Dormitorul ar putea simboliza relaţiile lui. Camera de oaspeţi - viaţa lui socială. Ai prins ideea. Ai putea întreba: ‘‘În ce cameră s-ar simţi Isus cel mai mult la El acasă?’’ sau ‘‘Care cameră o ţii pentru tine?’’

Subliniază ideea că pentru a fi pe deplin împuternicit de Duhul este extrem de important să-ți trăiești viața, permițând tot mai mult Duhului Sfânt să controleze și să influențeze fiecare din aceste domenii. Unele camere încuiate, adică domeniile neîncredințate din viață, sunt o piedică serioasă pentru influenţa Duhului Sfânt.

Nimic nu va clarifica această idee mai bine decât exemplele din propria ta viaţă. Deci, gîndeşte-te în prealabil la câteva exemple şi descrie modul în care ai dedicat Domnului aceste domenii din viaţa ta.

Mărturisirea

Când păcătuim, preluăm controlul asupra vieţii noastre. Ca rezultat, Duhul Sfânt nu mai este în control, ci noi suntem. Mărturisirea păcatului ori de câte ori devenim conştienţi de acesta este crucială pentru ca Duhul Sfânt să dețină un control continuu asupra vieţii noastre.

Ai putea întreba ucenicul tău cât de des îşi mărturiseşte păcatele. Când îşi dă seama că a păcătuit, apelează el la mărturisire îndată şi cedează controlul lui Dumnezeu înapoi? Ar fi bine, probabil, să împărtăşeşti cu el câteva exemple din viaţa ta. Exemplele pot fi alese în aşa fel, încît ucenicul tău să se poată ușor identifica cu ele sau care ar putea viza problemele din viaţa sa.

Dependenţa

Conceptul al treilea este ‘‘încrederea’’. Apelarea la Dumnezeu pe parcursul întregii zile pentru a fi călăuzit și împuternicit. Un bun exemplu în acest sens ar fi un fumător. De fiecare dată când simte o nevoie, aprinde ‘‘un foc”. Dacă se simte singur, aprinde ‘‘un foc”. Dacă este speriat sau nervos, el aprinde ‘‘un foc”. Dacă vrea să se simtă încrezut, el aprinde ‘‘un foc”.

Ne putem prinde pe noi înşine făcînd aceleaşi lucruri: cu mâncare, muzică, TV, chiar și cafea. Ai mâncat vreodată când nu-ți era foame, dar pentru că te simţeai singur? În fiecare zi avem nevoie de tărie, mângâiere, înţelepciune, prietenie. De multe ori însă apelăm la produse alimentare, filme, la somn, cofeină sau chiar nicotină pentru a satisface aceste nevoi. Dumnezeu vrea ca noi să apelăm clipă de clipă la El pe parcursul întregii zile şi să cerem mîngîiere, împuternicire, înţelepciune, călăuzire etc. Această dependenţă constantă de Duhul ne ține conectaţi strâns la Domnul pe parcursul zilei şi permite ca setea noastră să fie potolită de către ‘‘apa Lui vie”.

Întreabă-ți ucenicul în ce fel el sau ea îşi potoleşte setea? Ai putea explica cum această idee de dependenţă arată în viaţa ta. Poţi, de asemenea, să-i aminteşti faptul că acesta este un proces şi nu ceva ce se schimbă peste noapte. El trebuie să învețe să apeleze la Domnul din ce în ce mai mult pe tot parcursul zilei, încredințându-I nevoile lui. Precum un fumător de ţigară ‘‘trage câte un fum” ziua întreagă, el ar trebui să apeleze la Domnul permanent. Aceasta ar fi o viaţă de încredere și dependenţă.

Rămânere în Hristos

A doua parte a pasajului din Efeseni spune: ‘‘Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.’’

Cel mai potrivit cuvânt care ar descrie această stare este ‘‘a rămâne”, ceea ce înseamnă a te simţi ca acasă în prezenţa lui Dumnezeu. În Ioan 15:5 se spune:

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Ai putea să împărtăşeşti această ilustraţie. Ai fost vreodată la o petrecere unde atmosfera este de aşa natură, încât să te încline spre dorinţa de a păcătui? Muzica, luminile, modul în care oamenii sunt îmbrăcaţi, conversaţiile: toate creează o stare de spirit sau o atmosferă care poate cultiva firea noastră.

Pasajul din Efeseni menţionează activităţi, cum ar fi cântarea cântecelor spirituale, lauda și mulţumirea. Angajarea în astfel de activităţi pe parcursul zilei creează în inimile noastre o atmosferă care te ajută să fii conectat la Duhul Sfânt. Ai putea împărtăşi unele din lucruri, pe care tu le faci pe parcursul zilei, pentru a cultiva această intimitate cu Domnul; lucruri care creează o atmosferă în mintea şi inima ta, mărind influenţa Duhului.

Sumar

Există patru lucruri principale (mai există şi altele) care sunt cruciale pentru a trăi o viaţă sub controlul Duhului: domnia lui Hristos, mărturisirea păcatelor, dependenţa de Duhul şi rămânerea în Hristos. Practicarea intenționată a acestor activităţi şi procese sporește influența Duhului Sfânt în viața unui creștin.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

După ce devin creştini, mulţi credincioşi încep să simtă că sunt în stare, prin puterea voinţei lor proprii, să trăiască o viaţă sfântă şi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, oricât de bune ar fi intenţiile noastre, suntem incapabili de a trăi o viaţă plăcută lui Dumnezeu fără ajutorul Lui. Acest ajutor este găsit doar prin persoana Duhului Sfânt. Ucenicul tău are nevoie să înţeleagă patru concepte de bază care fie facilitează, fie limitează influenţa Duhului Sfânt în viață. Acestea sunt: supunerea vieţilor noastre domniei lui Hristos, mărturisirea păcatului, dependența de puterea Duhului Sfânt clipă de clipă și rămânerea în Hristos.
URMĂTORII PAȘI

Întreabă ucenicul în care dintre aceste domenii ar vrea să facă pași concreți pentru a mări influenţa Duhului Sfânt în viaţa lui.

Întreabă care este, după părerea lui, cel mai mare obstacol ce nu-i permite Duhului Sfânt să aibă control asupra vieții sale. Încheie, rugându-vă pentru acest/aceste lucruri.

Previous Story

POZIȚIA ÎN HRISTOS

Next Story

PĂRTĂȘIA

© 2017 - 2024 Cru