Cum să-L cunosc pe Dumnezeu?

Cum să identific creștinismul autentic?

Cum deosebim creștinismul adevărat de cel fals?

Probabil, v-ați confruntat deja cu bani falși. Deci știți că nu este simplu să deosebești o bancnotă falsă de una adevărată. Anume de aceea casierii examinează atent fiecare bancnotă, iar la casele băncilor sunt afișate panouri pe care sunt explicate semnele datorită cărora ne putem convinge de autenticitatea bancnotelor.

La fel, în lume există azi o mulțime de curente religioase care se consideră creștine. Pentru o persoană nepregătită este destul de dificil să înțeleagă care dintre acestea spun adevărul. Deci pentru a vă ușura sarcina, am pregătit acest material.

Toate curentele religioase se deosebesc prin ceva unul de altul. Chiar între confesiunile creștine există deosebiri – uneori superficiale, alteori profunde și serioase. Totuși, toți creștinii acceptă și mărturisesc aceleași adevăruri, care constituie așa-numitul creștinism istoric.

 

Care doctrine-cheie constituie o parte inevitabilă a crezului în creștinismul istoric?

·       Autoritatea Bibliei

Biblia este o carte autoritară și fără greșeli, pe care a creat-o Dumnezeu prin intermediul prorocilor, apostolilor și evangheliștilor. Toate curentele creștine își construiesc crezul anume pe baza acestei cărți și recunosc autoritatea ei.

·       Trinitatea lui Dumnezeu

Există un singur Dumnezeu adevărat și viu, care a creat universul. El este un Dumnezeu triunic, adică trei Personalități divine (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) posedă aceeași natură divină.

·       Natura dumnezeiască și omenească a lui Hristos

Dumnezeu-Fiul, Isus Hristos, s-a îmbrăcat deplin în natura omenească, născându-se în mod miraculos  dintr-o fecioară numită Maria.

·       Moartea lui Hristos pentru păcat este calea de salvare pentru oameni

Isus Hristos a biruit moartea înviind din morți și s-a întors în cer la Tatăl Său. Oricine crede cu adevărat în Hristos și se pocăiește de păcatele sale primește iertare și viață veșnică.

·       Isus vine

Într-o zi Isus Hristos va reveni ca să judece omenirea și atunci cei iertați vor intra în veșnica Împărăție a lui Dumnezeu. Iar pe cei care nu au vrut să creadă în Hristos îi așteaptă o veșnică și chinuitoare existență fără Dumnezeu.

 

Nicio grupare religioasă care nu recunoaște și nu mărturisește aceste învățături nu poate fi numită creștină în sensul istoric al cuvântului. Asta nu înseamnă că curentele necreștine sunt periculoase pentru viața și sănătatea dumneavoastră sau că adepții lor sunt neapărat niște persoane răutăcioase și neplăcute. Dar dacă doriți să cunoașteți creștinismul adevărat, nu cel fals, atunci trebuie să știți că în astfel de curente nu îl puteți găsi.

În publicațiile contemporane astfel de grupe, care mărturisesc și propovăduiesc falsul creștinism, sunt numite „secte”, „culte” și „noi mișcări religioase”. Fiecare din termenii menționați își are definiția sa, dar de cele mai multe ori ei sunt utilizați nu din dorința de a insulta sau înjosi, ci doar pentru a denumi un anumit tip de curente religioase, la fel cum spunem „biserică”, „confesiune” sau „denominație”.

Aceste grupuri sunt foarte diverse. Unele dintre ele neagă în mod deschis învățătura creștină istorică. Alte grupuri sectare folosesc terminologia creștină, dar îi conferă un sens cu totul nebiblic. Negarea unui singur principiu al învățăturii creștine este de ajuns pentru a considera grupul respectiv drept un cult. Dar cultele, de obicei, neagă sau denaturează un șir întreg de învățături biblice. Iată câteva exemple.

 

Ce ar trebui să alarmeze în învățătura unui grup?

Cum se folosește Biblia (sursă nebiblică de autoritate)

De multe ori astfel de grupuri consideră Biblia drept o carte învechită și neveridică. Ele denaturează textul istoric al Bibliei în favoarea propriilor învățături, completând-o cu noi revelații și prorocii.

Subestimarea rolului și a măreției lui Hristos

Majoritatea adepților creștinismului fals denaturează imaginea biblică a lui Hristos. Unii Îl consideră pe Hristos drept un simplu om, alții – drept un înger creat. Există și persoane care neagă conceperea fără păcat și învierea Sa, afirmând că de fapt El pur și simplu se prefăcea a fi om.

Accent pe exclusivitatea grupului

Deseori învățătura acestor grupuri subliniază propria exclusivitate în problema salvării. Membrii grupului cred că ei sunt singurii oameni salvați. Iar toți ceilalți sunt pierduți pentru că nu împărtășesc învățătura sectei lor. Cu toate acestea, membrii sectei încearcă intenționat, prin modul lor de viață, să se separe de valorile tradiționale și de societate.

Rolul liderului

Liderii sectelor deseori pretind la autoritate incontestabilă printre membrii grupului și tind spre un nivel înalt de control. Uneori fondatorii sau conducătorii sectelor se dau drept noi incarnări ale lui Isus Hristos. Alții susțin că au venit să încheie misiunea lui Hristos, pe care El adică nu a săvârșit-o.

Ideea rolului central al grupului în întâmplările vremurilor din urmă

De multe ori sectele se concentrează excesiv pe încercări de a stabili și numi data concretă a venirii lui Hristos sau a sfârșitului lumii, stimulându-și adepții.

 

Cunoașterea principiilor de bază ale crezului creștin – singura cale de a nu greși 

Este puțin probabil să definiți o sectă doar după denumirea bisericii sau a grupului la a căror întâlniri sunteți invitat. Numărul de enoriași nu constituie nici el un indicator. Comportarea membrilor grupului vă poate provoca unele întrebări, dar, posibil, la început nu veți observa nimic straniu.

Factorul definitoriu întotdeauna și pretutindeni poate fi doar învățătura. Toate sectele sau cultele, într-un fel sau altul, își construiesc propriile învățături pe baza doctrinelor descrise în Biblie, pe care le modifică sau le denaturează. Ele toate, într-un fel sau altul, neagă creștinismul istoric, care există de două mii de ani, substituindu-l cu o învățătură nouă, apărută relativ recent (de obicei, în limitele a 100–150 de ani). Principalul ajutor al oricărui grup de acest fel este simpla noastră ignoranță.

Rețineți faptul că pentru a recunoaște o copie falsificată, trebuie să cunoașteți bine originalul! Cunoscând principiile de bază ale învățăturii creștine, veți putea înțelege învățăturile oricărui grup.

sursa: newliferussia.ru

 

 

Ai întrebări? Vorbește cu cineva pe această temă.

Ține minte — tu nu ești singur!

Scrie-ne! Noi vom lua legătura cu tine, ca să-ți răspundem la întrebări și să te susținem.
Toate discuțiile sunt confidențiale.

© 2017 - 2024 Cru