Cum să-L cunosc pe Dumnezeu?

Cine este Isus Hristos?

Acest articol este bazat pe Biblie și pornește de la premisa că  Dumnezeu există.

Ce vă vine în minte când auziți numele „Isus”: o icoană în biserică, imaginea „amicul Isus” sau rugăciunea lui Isus?

Isus Hristos. Anume de la nașterea lui Isus se face numărătoarea anilor, miliarde de oameni formează biserica Lui. El este figura centrală a istoriei omenirii. De ce? De unde această atitudine deosebită față de persoana Sa?

În secolul informatizării în care trăim nu este o dificultate să găsiți destule date despre personalitatea lui Isus Hristos și activitatea Sa. Dar ce ar fi dacă ați  avea doar șapte minute pentru aceasta? Ce adevăruri importante despre Hristos ar merita să fie evidențiate?

Iată o listă de șapte adevăruri despre viața lui Hristos care, în opinia noastră, trebuie cunoscute:

1.     Isus este Dumnezeu

2.     Isus este om

3.     Isus – prieten al păcătoșilor

4.     Isus a murit pe cruce pentru fiecare om

5.     Isus a înviat! Cu adevărat a înviat!

6.     Isus – singura cale către Dumnezeu

7.     Isus va reveni

 

1. Isus este Dumnezeu

Potrivit Bibliei, cel mai important adevăr despre Hristos constă în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu – El Însuși este Dumnezeu.

Contemporanii lui Isus știau că El se autoproclama Dumnezeu. Dar ei nu Îl credeau. „Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare [...] pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu.” (Evanghelia după Ioan 5:18).

Ați auzit vreodată de termenul „Trinitate”? Biblia Îl descrie pe unicul Dumnezeu ca fiind veșnic, constituit din trei personalități sau ipostaze diferite și unificate într-un tot întreg: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Potrivit Bibliei, Isus este a doua personalitate a Trinității – Dumnezeu Fiul.

Și 2000 de ani în urmă Fiul lui Dumnezeu a făcut ceva surprinzător pentru toți.


2. Isus este om

V-ați gândit vreodată la semnificația sărbătorii Crăciunului? În această zi creștinii sărbătoresc minunea „întrupării”. Acest cuvânt înseamnă că Dumnezeu S-a făcut om, S-a întrupat.

Biblia relatează despre faptul cum unei tinere fecioare din orașul Nazaret i s-a arătat un înger. „Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt.” (Evanghelia după Luca 1:31-32).

Iar Maria, fecioara, nu înțelegea cum anume se va produce conceperea copilului. De aceea îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Luca 1:35).

Peste nouă luni Maria a născut un copil. Ea L-a pus într-o iesle și L-a numit Isus. Ea Îl hrănea, Îi schimba fașa și Îi cânta cântece de leagăn.

În Noul Testament Isus este descris în același timp și ca Dumnezeu, și ca om. Conform Bibliei, pe parcursul vieții Sale Isus creștea și învăța. El era ispitit de păcat la fel ca și noi azi. Și El întotdeauna se numea pe Sine Fiul Omului.

Pentru ce a fost nevoie ca Dumnezeu să se facă om?


3. Isus – prieten al păcătoșilor

Fiul lui Dumnezeu S-a născut în această lume urmărind misiunea de salvare.

Când Adam și Eva s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, păcatul a devenit parte a naturii umane. Această boală spirituală se transmite din generație în generație. Totuși Dumnezeu vrea să salveze oamenii de pedeapsa pentru păcat – moartea veșnică. El ne iubește și vrea să ne dea viața veșnică.

Ipocriții lideri religioși care au trăit pe vremea lui Isus Îl criticau pentru că El mânca cu „păcătoșii”. În acele timpuri luarea mesei împreună era o dovadă a prieteniei. În niciun caz Isus nu aproba păcatul celor cu care mânca împreună. Și după o astfel de cină Isus a motivat acest lucru în felul următorul: „Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” (Evanghelia după Luca 19:10).

Dar nici chiar cele mai apropiate persoane de Isus nu și-au putut imagina cât de departe era gata să meargă Isus pentru salvarea oamenilor pe care i-a creat.


4. Isus a murit pe cruce pentru fiecare om

În următoarea zi după ce Isus a luat cina pascală împreună cu ucenicii, El a urcat un deal din apropierea Ierusalimului. Trupul Lui era plin de sânge și vânătăi din cauza multiplelor lovituri de bici pe care le-a primit. Pe acel deal soldații au străpuns mâinile și picioarele lui Hristos, răstignindu-L pe o cruce romană.

Isus a fost răstignit din două motive. În primul rând, liderii religioși iudei Îl invidiau. În al doilea rând, Pilat se temea de dezordine.

Dar toate acestea au fost planul lui Isus. În Biblie este scrisă uimitoarea afirmație a lui Isus despre viața Sa: „Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.” (Evanghelia după Ioan 10:18). În sens spiritual, Isus Și-a jertfit viața ca să înfrângă vrăjmașii noștri: Satana, păcatul și moartea.

În pofida tuturor ispitelor de orice fel, El niciodată nu S-a lăsat biruit de ele. El nu a moștenit firea păcătoasă de la tatăl Său pământesc. Absoluta inocență a lui Isus I-a permis să moară cu acea moarte pe care o merităm noi.

La ora trei de zi trupul lui Isus nu mai putea lupta. La acel moment El avea deja șase ore de când stătea atârnat pe acel instrument de tortură. El a strigat și Și-a dat duhul. Dumnezeu Tatăl și-a revărsat asupra Fiului Său toată mânia provocată de păcat.

Trupul lui Isus a fost dat jos de pe cruce, înfășurat în pânze și îngropat în mormânt. La intrarea în mormânt a fost răsturnată o piatră enormă.


5. Isus a înviat! Cu adevărat a înviat!

Isus a umblat pe ape. A vindecat bolnavi, a dat vedere orbilor, a înmulțit mâncarea. Chiar a înviat pe unii din morți. Dar cea mai mare minune a fost faptul că El Însuși a înviat din morți.

V-ați gândit vreodată la semnificația sărbătorii de Paști? În această zi creștinii sărbătoresc minunea Învierii lui Hristos.

„De aceea mă iubește Tatăl, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci o dau Eu de la Mine. Am autoritatea s-o dau și am autoritatea s-o iau iarăși. Aceasta e porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” (Evanghelia după Ioan 10:17-18)

Iată de ce creștinii vorbesc despre Isus la timpul prezent. Noi spunem că Isus este prieten al păcătoșilor, nu „a fost”, pentru că Isus este viu!

După învierea Sa, Hristos a petrecut pe pământ 40 de zile, învățându-i pe ucenici. Apoi El a lăsat pământul, trimițând Duhul Sfânt. Anume Duhul Sfânt trebuia să-i ajute pe ucenici să nu uite adevărurile de bază.


6. Isus – singura cale către Dumnezeu

Cu o noapte înainte de răstignirea Sa, Isus le-a spus ucenicilor Săi un lucru foarte important: „Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Evanghelia după Ioan 14:6).

După ce Isus a părăsit pământul, apostolul Petru a fost prins de autoritățile religioase iudaice. Biblia relatează despre faptul cum a treia persoană din Trinitate s-a adresat către cei prezenți prin Petru. El iarăși a repetat acele adevăruri esențiale despre Isus:

„Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis [...] să vă fie cunoscut vouă tuturor și întregului popor al lui Israel [...] în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. [...] căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:8-12)

Biblia ne spune clar că Isus nu a fost un simplu proroc sau învățător. Isus afirmă direct că El este singura noastră speranță. Dar când va reveni, El va veni să judece.


7. Isus va reveni

În Noul Testament pot fi identificate 318 referințe despre a Doua Venire a lui Hristos. În medie, mențiunea acestui eveniment se găsește în fiecare al treisprezecelea verset.

Iată un exemplu. Aproximativ peste 62 de ani de la înălțarea lui Isus la cer, El i s-a arătat apostolului Ioan într-o viziune. Această viziune constituie propriu-zis ultima carte a Bibliei – Apocalipsa lui Ioan. La sfârșitul acestei viziuni Isus declară: „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui.” (Apocalipsa lui Ioan 22:12)

Foarte probabil, vă gândiți: ce a avut în vedere Isus spunând că vine curând? Apostolul Petru ne dă un indiciu:

„Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii că întârzie, ci este îndelung-răbdător față de noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (A doua epistolă a lui Petru 3:8-9)

Isus vine ca să judece lumea și păcătoșii. El râvnește să facă dreptate. Dar ne mai dă timp. De ce?

El mai dă timp ca să conștientizați că sunteți păcătos și să vă întoarceți de la păcat. El vrea foarte mult să vă dăruiască iertare. Isus este cea mai minunată, creativă și interesantă personalitate din întregul univers. El vrea ca să-L cunoașteți personal și să trăiți cu El veșnic.

 

 

Ai întrebări? Vorbește cu cineva pe această temă.

Ține minte — tu nu ești singur!

Scrie-ne! Noi vom lua legătura cu tine, ca să-ți răspundem la întrebări și să te susținem.
Toate discuțiile sunt confidențiale.

© 2017 - 2024 Cru