Umblă prin credință

Poziția în Hristos

CONVERSAȚIA

Pentru a-l ajuta să facă diferenţa clară între poziţia şi condiția noastră, poţi să desenezi o diagramă simplă şi să citezi câteva pasaje din Scriptură. În timp ce parcurgi următoarele pasaje din Scriptură şi pui următoarele întrebări, trasează pe hârtie părţile corespunzătoare din diagramă.

1. Axa verticală arată neprihănirea, iar cea orizontală denotă timpul vieţii ucenicului tău.

Poziţia noastră:

Înainte de a-L cunoaşte pe Hristos

2. Citiți Efeseni 2:1-3

Ce a fost adevărat despre noi în legătură cu poziţia noastră în Adam înainte de Hristos?

 • Morţi spiritual (nu era viaţa lui Dumnezeu în noi), robi ai păcatului;
 • Umblarea după felul lumii, firii şi al diavolului;.
 • Noi am fost copiii mâniei (vezi Ioan 3:36);
 • Rom. 5:12-19 - moarte, judecată, condamnare, am fost făcuţi păcătoşi.

Când Hristos a intrat în viaţa noastră

3. Acum, citeşte Efeseni 2:4-7.

Ce L-a motivat pe Dumnezeu să acţioneze în folosul nostru?

 • Dragostea şi mila Lui.

Ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră?

 • El ne-a făcut vii cu Hristos;
 • El ne-a înviat cu El;
 • El ne-a aşezat cu El în locurile cereşti

Pe ce bază a făcut-o El?

 • Prin har, nu pentru că am meritat-o, nu pe baza meritelor noastre.
 • (Har înseamnă favoare nemeritată - ‘chiar şi atunci când am fost morţi.’ )

Ce a arătat Dumnezeu lumii prin acţiunea Sa de a ne salva pe noi?

 • Nemărginitele bogăţii ale harului Său.

Cine suntem noi în Hristos acum?

Ce spun aceste pasaje cu privire la poziția noastră în Hristos?

4. Romani 5:1-2

 • Noi suntem îndreptăţiţi, declaraţi nevinovaţi, suntem sub în har.подблагодатью. Evrei 10:11-18
 • Noi avem iertare deplină, precum şi intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21
 • Noi suntem neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea lui Hristos.

Condiția (starea) noastră de zi cu zi

5. Deşi suntem ‘‘perfecţi’’ în poziţia noastră în Hristos, noi, în mod evident, nu suntem perfecţi în condiția (starea) noastră de zi cu zi. Când ne-am pus încrederea în Hristos, El nu numai că ne-a oferit o poziţie perfectă în El, ci, de asemenea, a început şi lucrarea de a transforma viața noastră în asemănare cu viața Sa. Noi dorim să ‘‘progresăm” în umblarea noastră de zi cu zi, pentru ca viaţa noastră în această lume să devină tot mai mult asemănătoare cu ceea ce deja suntem în Hristos. Acesta este un proces, care durează pe parcursul întregii vieţi. El implică și disciplinile spirituale pe care Dumnezeu ni Le-a dat pentru a ne ajuta să creştem şi să ne maturizăm. Aceste disciplini vor fi discutate în alte lecţii. Filipeni 2:12-13 şi 3:12-14 prezintă doar câteva din multiplele îndemnuri de a urmări creşterea şi maturitatea.

Rezumat: Poziţia noastră trăită în viaţa de zi cu zi

Accentul principal al acestei lecţii este pe identitatea noastră în Hristos şi pe faptul că Dumnezeu vrea ca noi să ne vedem pe noi înşine ‘‘în Hristos’’şi să ne concentrăm asupra poziţiei noastre şi nu asupra condiției noastre. Vrăjmaşul vrea ca noi să ne concentrăm asupra condiției noastre ca bază pentru acceptarea noastră în faţa lui Dumnezeu. Daca ne descurcăm slab, avem tendinţa de a ne condamna pe noi înşine şi de a trăi în vinovăţie. Dacă ne descurcăm bine, am putea fi ispitiţi cu mândria şi cu gândul că Dumnezeu ne acceptă şi ne iubeşte mai mult din cauza performanţei noastre spirituale

Principala idee este că dragostea şi acceptarea lui Dumnezeu faţă de noi au fost întotdeauna bazate pe har (favoare nemeritată). Nu am câştigat-o şi nici nu am meritat-o de la început. Niciodată nu vom putea câștiga dragostea Lui în funcţie de performanţa noastră spirituală. Noi suntem acceptaţi de Dumnezeu în baza neprihănirii lui Hristos, nu în baza propriei noastre neprihăniri. Adesea, noi credem în mod greşit că neprihănirea se capătă prin a păcătui mai puţin, prin practicarea anumitor disciplini spirituale sau prin străduința de a acţiona în neprihănire. Noi suntem în har şi ne odihnim în poziţia noastră în Hristos. Noi practicăm disciplinile spirituale (rugăciunea, studiul biblic, închinarea etc.) pentru a creşte şi pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu mai bine, dar nu pentru a obţine favoarea şi dreptul de a sta în prezenţa lui Dumnezeu. Avem deja dreptul de a fi înaintea Lui datorită a ceea ce suntem noi în Hristos.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

Scopul tău pentru acest studiu este de a ajuta ucenicul să înţeleagă poziţia şi identitatea sa în Hristos. Ajută-l să interiorizeze faptul că această poziţie este sigură datorită a ceea ce a făcut Hristos şi că nu se bazează pe condiția (starea) de zi cu zi din viaţa lui.

URMĂTORII PAȘI

Iată câteva întrebări, pe care le poţi adresa ucenicului tău:

 1. Care sunt unele căi prin care încerci să câştigi dreptul de a veni înaintea lui Dumnezeu?
 2. Când te îndoieşti de dragostea şi acceptarea lui Dumnezeu faţă de tine?
 3. Atunci când păcătuieşti, care sunt unele fapte pe care le faci în încercarea de a te întoarce înapoi spre credinţa că Dumnezeu te iubeşte şi te acceptă, în loc să ceri iertarea lui Dumnezeu și să crezi că ești acceptat în baza harului Său?
 4. În ce mod practic Dumnezeu îți transformă viața spre o asemănare tot mai mare cu poziția ta în Hristos?
 5. De ce crezi că Dumnezeu aduce transformarea printr-un proces? De ce este mai bine așa?

Verset de memorat:

Romani 8:1 ‘‘Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.’’

© 2017 - 2024 Cru