Multiplică-ți credința

Viziunea asupra lumii

CONVERSAȚIA

Inima lui Dumnezeu pentru lume este dezvăluită în întreaga Biblie - de la Geneza la Apocalipsa. Treceți împreuna cu ucenicul tău prin Biblie pentru a vedea modul, în care pe parcursul istoriei El a dorit sa cheme oamenii din toate națiunile să se închine Lui. In timpul acestui mic studiu roagă-te ca Dumnezeu sa îl folosească pentru a trezi în ei dorința de a participa la Marea Trimitere oriunde în lume.

Geneza 12:1-3

“Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare, și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine."

Una din primele descoperiri ale inimii lui Dumnezeu pentru toți oamenii a avut loc atunci, când Avram a fost chemat de Dumnezeu sa devina fondator al unei națiuni mare, Israel. Uitați-va împreuna cu ucenicul tău peste o hartă și găsiți Israelul. Întreabă-l, "Ce crezi că este așa de semnificativ referitor la locația asta? " (Este centrul lumii situat la răscruce între Europa, Asia și Africa.) Care a fost planul lui Dumnezeu în acest fel? (Sa îi facă o lumină pentru toate națiunile.) "Care sunt cele trei lucruri, pe care Dumnezeu le promite lui Avraam?" Unul dintre ele este că Dumnezeu promite că în Avraam toate națiunile de pe pământ vor fi binecuvântate. Aceasta este o referire la venirea lui Mesia din Avraam și din națiunea lui Israel. Mesia va aduce mântuirea tuturor oamenilor prin plata pentru păcatul întregii lumi. Uită-te la Gălăteni 3:8 pentru a vedea modul, în care Isus este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, date lui Avraam in Geneza 12.

Isaia 49:5-6

Și acum, Domnul vorbește, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov, și pe Israel, care este încă împrăștiat; căci Eu sunt prețuit înaintea Domnului, și Dumnezeul Meu este tăria Mea. El zice: ,Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.

De-a lungul Vechiului Testament Dumnezeu vorbește despre dorința Sa ca mântuirea să fie cunoscuta peste tot pământul. Aceasta este una din sutele de referiri la dorința inimii Lui pentru toate popoarele: ca să-L cunoască pe El și dragostea Lui.

Matei 28:18-20

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

În Marea Trimitere ultimul lucru, pe care Isus l-a spus oamenilor săi, a fost sa facă ucenici din toate națiunile, toate grupurile de oameni. Această poruncă continuă sa fie relevanta si azi pentru noi si pentru fiecare generație până va veni El.

Fapte 1:8

"Ci voi veți primi putere când Duhul Sfânt va veni peste voi, și Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, și până la marginile pământului. "

Isus îi învață pe ucenicii Săi despre progresia răspândirii Evangheliei în primul secol. Din acel moment, Evanghelia s-a răspândit pe pământ în toate națiunile în ultimii 2000 de ani. Trăim într-un timp în acea generație, când noi suntem mai aproape, decât orice altă generație a fost vreodată, in a ajunge la toate popoarele de pe pământ. Avem tehnologie, bani, instruire și strategie. Cea mai mare nevoie este totuși nevoia de lucrători, care sunt dispuși să se angajeze pe deplin în scopurile lui Dumnezeu, să supună planurile lor planurilor Lui și să fie dispuși să facă orice ar cere El ca ei sa facă pentru a duce la realizare planul Său.

Apocalipsa 5:9

Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost înjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Sfârșitul istoriei este exprimat printr-o scena din Rai, unde vor fi prezenți oamenii din fiecare trib, limbă și națiune. Acesta a fost planul lui Dumnezeu din totdeauna - să răscumpere un număr mare de popor internațional pentru Sine. Singurul lucru de pe această planetă, care va merge în veșnicie, vor fi sufletele bărbaților și femeilor. Dumnezeu va face un Cer nou şi un Pământ nou, dar sufletele din toate neamurile vor continua sa trăiască pentru veșnicie.

Noi putem fi o parte din ceea, ce face Dumnezeu în lume – aceasta este o realitate garantata. Planul Său se va realiza, iar noi putem fi parte al încântării, fiorului și marii aventuri al parteneriatului cu Dumnezeu pentru a realiza o largă viziune de dimensiunile întregii lumi. Ea consta in a fi parte la ceea ce face El, la ceea ce oferă sufletelor noastre un sens al destinului!

Cum să intri în ceea ce face Dumnezeu

Ai putea întreba ucenicul tău "Cum am putea să luam parte la a-i atinge pe oamenii din alte națiuni? În ce feluri putem face schimbare?" Mai jos sunt mai multe "Poduri" catre lume.

 1. Rugăciunea
 2. Roagă-te pentru grupuri specifice de persoane sau națiuni, pentru persoane fizice, pe care le ştii ca muncesc in străinătate, și pentru parteneriatele din campusul tău. “Operațiunea “Lumea” este un ghid de rugăciune minunat, pe care l-ai putea folosi.

 3. Ofera suport financiar
 4. Intreaba-i, "Esti angajat in a dona bani pentru o cauza?" Ei s-ar putea sa nu aiba mult de oferit in timp, ce sunt la facultate, dar ei pot oferi zeciuiala din câştigurile lor salariale din vara şi sa stabileasca un obicei de a dona, care va fi real si după ce vor absolvi.

 5. Mergi
 6. Intreaba-i, daca s-au gândit vreodată sa ofere o vară pentru un proiect de vara . Foloseste-te de oportunitate pentru a vorbi despre proiectul de vara, despre calatoriile din timpul vacantelor de primavara sau despre un an in cadrul slujirii internaţionale.

 7. Trimiterea Altora
 8. Dacă ucenicul tau nu merge, el poate uceniciza pe altii, care vor vorbi despre modul în care ei ar putea fi folositi pentru a motiva oamenii să meargă la lume.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

În această lecție provocarea ta este de a ajuta ucenicul să vadă și sa înțeleagă inima lui Dumnezeu pentru întreaga lume, nu doar pentru campusul lui. Dorința lui Dumnezeu, dezvăluita în mod constant pe paginile Scripturii, este că toți oamenii de pe întreg pământ să știe despre El; El nu se va liniști, până gloria Sa nu va fi arătată tuturor oamenilor.

Îl vei motiva pe ucenicul tău să devina parte a ceea ce Dumnezeu face în întreaga lume, si in acest fel el va avea plăcerea de a participa cu Domnul nostru la seceriș in toata lumea.
URMĂTORII PAȘI

 1. Care pod spre lume ai vrea să utilizezi la timpul prezent? Care oportunitate de a “merge” te-ar ajuta să-ți dezvolți viziunea, care cuprinde lumea?
 2. Uite-te și roagă-te peste harta lumii împreună cu ucenicul tău și cere Domnului să folosească lucrarea ta în campus pentru a influența alte părți ale lumii. Rugați-vă împreună pentru parteneriatul tău în campus.
 3. Citește o biografie a unui misionar pentru a te educa în continuare și a fi capturat de inima lui Dumnezeu pentru lume.

© 2017 - 2024 Cru