Multiplică-ți credința

Lupta spirituală

CONVERSAȚIA

Pentru a începe discuția într-un mod productiv, ai putea cere ucenicului tău să descrie ceea ce ştie despre Satana. Poţi, de asemenea, să-l întrebi dacă își poate aminti despre vreun moment în care a simţit prezenţa răului sau a fost atras în mod special de acesta pentru a păcătui.

Acum, haideţi să trecem la lecţia noastră. Satana este traducerea în limba româna a cuvântului ebraic, care înseamnă «adversar». Destul de potrivit, după părerea mea. Vezi împreună cu ucenicul ce spun următoarele pasaje cu privire la subiect:

2 Corinteni 2:10-11

«Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu, – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.»

2 Corinteni 11:14

«Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.”

2 Corinteni 12:7

«Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf.»

În Marea Trimitere ultimul lucru, pe care Isus l-a spus oamenilor săi, a fost sa facă ucenici din toate națiunile, toate grupurile de oameni. Această poruncă continuă sa fie relevanta si azi pentru noi si pentru fiecare generație până va veni El.

1 Tesaloniceni 2:18

«Astfel, odată, şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.»

În Regretul pentru Diavol, refrenul cântecului spune (Satana vorbește, probabil): «Încântat să te cunosc, sper că vei ghici numele meu, dar ceea ce te încurcă este natura jocului meu». Deci, aceasta e întrebarea, pe care vrei să o pui: «Reieșind din aceste versete, în ce constă jocul lui Satan? Care este planul sau scopul lui? De ce?»

Ei bine, ar trebui să fie clar că scopul lui Satana, care rezultă din ura şi rebeliunea sa faţă de Dumnezeu, este acela de a descalifica, murdări şi discredita credincioşii. Pavel nu vrea să-i lase pe ucenicii săi în neștiință și fără protecție, de aceea le dă următoarea instruire în Efeseni 6:11-18:

”Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Trecând prin pasaj, ai putea pune o serie de întrebări bune. Iată câteva:

Ai avut recent parte de situații în care ai devenit mai conştient de lupta spirituală ce are loc în spatele scenei? Pe cine, din greşeală, ai fost tentat să numești inamic? În această luptă spirituală, cum este definită victoria?

Acum, treceți prin armură. Următoarele gânduri îți vor fi de ajutor pentru a înţelege şi a pune întrebări bune.

Efeseni 6:14-20

Deci, cum putem sta fermi împotriva lui Satan? Pavel ne spune că îmbrăcându-ne în «armura lui Dumnezeu». Este foarte important de remarcat, că în timp ce Pavel foloseşte metafora de îmbrăcare cu armura, el nu se referă nicăieri la faptul că ea trebuie vreodată dezbrăcată. El ne spune să «umblăm în aceste lucruri» zi de zi pentru a ne bucura de o protecţie completă.

Centura Adevărului

Putem observa că Pavel, descriind diverse elemente din armură, revizuiește diverse lucruri, despre care deja a pomenit în scrisoare. În 4:25 el le-a spus Efesenilor că ei trebuie să «se dezbrace de minciună și să vorbească adevărul.» În 5:9, el spune că roada evlaviei «constă în toata bunătatea, dreptate şi adevăr.» Deci, aceasta nu este o învățătură nouă. Ceea ce este necesar să realizeze este că atunci când vorbesc neadevăr, ei lasă în viaţa lor o uşă deschisă lui Satana pentru a crea tulburări si durere. Ai putea întreba dacă există vreun domeniu în viaţa lor în care ei lasă loc pentru neadevăr în vorbire.

Platoșa neprihănirii

Aici Pavel face referință la comportamentul descris în 4:25-5:7. Cere ucenicului tău să citească pasajul şi să observe atât comportamentul negativ, cît şi cel pozitiv, pe care Pavel îl are în minte.

Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii

Aici este în vizor evanghelizarea. Ai putea întreba cum evanghelizarea funcționează ca o protecţie în această luptă spirituală şi cum se deschide o uşă pentru Satana atunci când nu suntem dispuşi să vorbim despre Hristos.

Scutul credinţei, coiful mântuirii şi sabia Scripturii

În primele două capitole Pavel descrie pe larg toate lucrurile care sunt adevărate despre noi în Hristos. Aceste adevăruri şi încrederea noastră în ele par să reprezinte scutul, coiful şi sabia. Du-te înapoi şi revizuiește unele dintre ele,sau cere ucenicului să treacă fugitiv prin capitole şi să noteze unele lucruri. Poți, de asemenea, să-l întrebi de ce Pavel numește aceasta “scut”. pentru Efeseni. Cere ucenicului tău să citească una din rugăciuni şi să scoată câteva principii ale acesteia în toiul luptei spirituale.

Poți să întrebi ce se întâmplă dacă îi cedăm lui Satana teren în aceste domenii şi, probabil, să întrebi dacă există domenii, în care Satana are deja câștig în vieţile lor. În cele din urmă, subliniază că Scriptura nu ne spune să ne fie teamă de inamicul nostru, ci numai să fim vigilenţi și să nu-i cedăm teren în viaţa noastră.

Rugăciunea

În cele din urmă, Pavel îndeamnă la a face tot felul de rugăciuni încontinuu. El deja s-a referit la acest mod de rugăciune în toată epistola. În Efeseni 1:15-23 şi 3:14-21, găsim numeroase exemple ale motivelor de rugăciune a lui Pavel. Printre alte lucruri, el se roagă pentru înţelepciune, putere, unitate şi maturitate pentru Efeseni. Cere ucenicului tău să citească una din rugăciuni şi să scoată câteva principii ale acesteia în toiul luptei spirituale.

Poți să întrebi ce se întâmplă dacă îi cedăm lui Satana teren în aceste domenii şi, probabil, să întrebi dacă există domenii, în care Satana are deja câștig în vieţile lor. În cele din urmă, subliniază că Scriptura nu ne spune să ne fie teamă de inamicul nostru, ci numai să fim vigilenţi și să nu-i cedăm teren în viaţa noastră.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

Subiectul luptei spirituale este important din cel puţin două motive. În primul rând, acesta deschide uşa pentru discuția despre Satana (nici un curriculum de ucenicie nu este complet fără a discuta despre adversarul nostru). În al doilea rând, acesta îl pregăteşte pe ucenicul tău să înţeleagă şi să facă față mai bine unui obstacol, pe care îl va cunoaște foarte ine: ispita. Are loc, într-adevăr, o luptă cosmică între bine şi rău şi scopul tău în această lecţie ste să descoperi această lume ucenicului tău. La fel face și Pavel în Efeseni, când spune ucenicilor săi: «...lupta noastră nu [chiar] este împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva puterilor şi autorităţilor pirituale...»

Trebuie să îi ajuți să conştientizeze existența matriței spirituale.
URMĂTORII PAȘI

Discută cu ucenicul unde vede el că are loc această luptă cosmică (în cămine, săli de studiu, în relații etc.) şi încurajează-l să înceapă să se roage pentru victoria lui Dumnezeu în luptă spirituală, după cum ne învață și apostolul Pavel.

© 2017 - 2024 Cru