Multiplică-ți credința

Înțelegerea voii lui Dumnezeu

CONVERSAȚIA

Baza acestui studiu constă în a înţelege diferenţa dramatică care are loc în descoperirea voii lui Dumnezeu în viața de zi cu zi odată cu venirea Duhului Sfânt. Deschide la Faptele Apostolilor 1:24-26, unde scrie următoarele:

”Apoi au făcut următoarea rugăciune: ,Doamne, Tu, care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.”

Discută un pic pe baza acestui pasaj, întrebându-l ce se întâmplă în povestire, care e ideea cu tragerea la sorți și de ce s-a tras la sorți pentru a discerne voia lui Dumnezeu. Răspunsul este că în mai multe locuri în Vechiul Testament a fost folosită tragerea la sorți pentru a discerne voia lui Dumnezeu, așa că acest lucru nu a fost o zadarnică superstiţie. Dumnezeu a condus Israelul prin această practică. Două obiecte de piatră numite urim şi tumin, se aruncau ca zaruri permițând providenţei lui Dumnezeu să facă voia Sa cunoscută.

Întrebarea pe care ar trebui să o pui probabil este: «De ce azi nu tragem la sorţi?»

Răspunsul se găseşte în plasarea acestei istorii: chiar înainte de venirea Duhului Sfânt, descrise în Fapte 2. După Fapte 2 este o schimbare distinctă în, după cum citim: Duhul Domnului l-a răpit pe Filip (8:39); Duhul I-a zis (10:19); Duhul mi-a spus (11:12); trimiși în calea lor de către Duhul Sfânt (13, 4) etc. Luca ne spune că împreună cu poporul Său este din nou prezenţa puternică a lui Dumnezeu şi că pecetea Lui se confirma prin faptul că El în mod clar îl conduce şi Își face voia Lui cunoscută. Nu mai este nevoie de tragere la sorţi.

Ucenicul tău trebuie să ştie că unul din cele mai speciale lucruri în viața de creştin este că Dumnezeu ghidează şi poate să-l conducă în voia Sa zi de zi.

Acum, desigur, noi nu auzim o voce clar aievea. Ai putea să întrebi ucenicul: «Cum Dumnezeu ne face cunoscută voia Sa?» Aș întreba, de asemenea, dacă el își poate aduce aminte de timpuri când Dumnezeu în mod clar l-a ghidat. Dacă da, cum a făcut-o?

Există diferite moduri de a răspunde la această întrebare sau, mai degrabă, diferite modalităţi de a clasifica răspunsurile. Poate că cea mai bună cale este printr-o simpla metaforă: cum ştii unde mergi în fiecare zi? Utilizându-ți simțurile, nu? (Mirosul, vederea, auzul, atingerea şi gustul, dacă lingi trotuarul.)

- În mod similar, noi discernem voia lui Dumnezeu prin folosirea simţurilor noastre spirituale. Ai putea dori să întrebi ucenicul care ar fi unele din aceste simţuri. Un simț clar este Scriptura. Scriptura spune clar despre voia lui Dumnezeu cu privire la o varietate de aspecte; nu avem nevoie să ne rugăm ca să aflăm dacă este voia lui Dumnezeu pentru noi să jefuim o bancă ori să vindem droguri la școala din localitate. În plus, Dumnezeu are capacitatea de a personaliza Cuvântul Său pentru noi. Deşi ar trebui să preîntâmpini ucenicul despre scoaterea pasajelor din contextul lor, ar trebui să fii și atent pentru a nu limita capacitatea Duhului de a scoate dintr-un pasaj anumite idei şi concepte care pot avea un caracter personal în aplicare.

- Simțul al doilea, pe care îl folosim noi, îl vom numi Înţelepciune şi poate fi găsit în două locuri. În primul rând, înţelepciunea vine de la creştinii maturi. Oamenii care sunt în Hristos de mulți ani au devenit detectivi buni în a discerne voia lui Dumnezeu şi căile Lui. Ei ar putea ajuta un tânăr creştin să înțeleagă ce are de spus Dumnezeu. A doua sursă de înţelepciune suntem noi înșine. În anii de umblare cu Hristos vom acumula înţelepciunea de a discerne modul în care Dumnezeu ne vorbeşte şi ne conduce. Întrebaţi dacă el se poate gândi la ceva ce a făcut pentru a afla voia lui Dumnezeu (a decis să meargă la întâlnire cu cineva, deoarece s-a aprins semaforul verde), lucru ce-l face acum să râdă? Ai putea împărtăși câteva istorii personale aici.

- Al treilea simț sunt Circumstanţele. Dumnezeu lucrează providențial în mijlocul circumstanțelor și prin ele. Întreabă ucenicul: «Care sunt unele moduri în care l-ai văzut pe Dumnezeu descoperindu-Și voia prin circumstanţele din anul trecut?» Eu aș întreba, de asemenea: «Care ar putea fi pericolul de a te lăsa ghidat doar de indiciile circumstanţiale?»

Răspunsul este că astfel de indicii pot deveni foarte subiective. Aici este locul unde ai putea să prezinți principiul primordial în a discerne voia lui Dumnezeu: alinierea simţurilor noastre spirituale. Deseori folosim mai multe simţuri - vederea, mirosul - pentru a naviga în lumea fizică. În lumea spirituală, un bun student al voii lui Dumnezeu va căuta alinierea simţurilor lui spirituale. El va căuta indicii pentru convergență, înţelepciune de la creştinii maturi, ca Scriptura să spună acelaşi lucru ca circumstanţele.

- Un al patrulea simț ar fi Emoţiile noastre. Este adevărat că emoțiile pot fi derutante fără celelalte simţuri, dar Duhul lui Dumnezeu nu este străin de emoţiile şi dorinţele noastre. Modul în care simţim anumite lucruri poate fi un indicator de ajutor în a discerne voia lui Dumnezeu. În cazul în care ți-e greu să admiți gândul de a fi un avocat, Dumnezeu, probabil, nu te cheamă să faci parte din Biroul Avocaților.

- În final, vom lua în considerare Mintea. Dumnezeu ne poate conduce prin simplul raţionament. De multe ori exact așa și face: dacă mănânc două pizza, voi adăuga în greutate. De asemenea, Dumnezeu poate aduce gânduri şi idei minţii noastre folosind orice. Întreabă ucenicul tău dacă Dumnezeu i-a oferit o astfel de experienţă? O ultimă categorisire a modului în care Dumnezeu vorbește minții noastre sunt visele, care au, de asemenea, un precedent biblic important.

La acest punct nu ar fi o idee rea să întrebi: «Dacă ar exista un domeniu, în care ai putea cunoaşte cu siguranță voia lui Dumnezeu, care ar fi acesta?» O altă întrebare bună pe care o poți pune este: «De ce crezi că Dumnezeu nu aduce mai multa claritate?» Un răspuns ar fi faptul că El foloseşte procesul pentru a ne apropia mai mult de Sine.

OK, după ce ne-am uitat la simţurile spirituale de bază, dorim să încheiem cu un principiu foarte important. Deschide Romani 12:1-2:

“Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Întreabă-l: «Ce este legat de cunoaşterea voii lui Dumnezeu?» și «De ce a fi o jertfă vie ne permite să cunoaștem voia lui Dumnezeu?»

Există o mulțime de informație care merită să fie procesată atunci când încerci să cunoști voia lui Dumnezeu. Sincer, puteţi răsuci ideile în așa fel, încât să spuneți altceva decât este în realitate, în cazul în care nu doriți în întregime voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Doar o inimă care a cedat totalmente înaintea lui Dumnezeu poate procesa informaţia fără a încerca să «inventeze» rezultatele. Acesta este unul din lucrurile pe care îl comunică pasajul. Un bun exemplu în acest sens sunt relațiile. Poţi întotdeauna face ca datele să spună «căsătorie», dacă o dorești. Dar dacă pe deplin ai cedat înaintea lui Hristos, vei fi în stare să recunoști şi să nu treci peste indiciile care arată în alte direcţii. Aceasta este ideea jertfei vii, totalmente dedicate pentru a urma voia lui Dumnezeu în toate lucrurile.

Sumar

Ne-am uitat la cele cinci simţuri spirituale de bază în determinarea voii lui Dumnezeu: înţelepciunea, circumstanţele, emoţiile, mintea şi cuvântul lui Dumnezeu. Există, de asemenea, două principii majore, care ne ajută să procesăm cu înţelepciune indiciile. În primul rând este de a căuta convergenţă între indicii şi alinierea simțurilor noastre diferite. Nu te baza pe un singur simț sau doar pe o metodă de informare. În al doilea rând, trebuie să fim în totalitate supuși voii lui Dumnezeu, altfel vom avea întotdeauna rezultate inventate.

CĂLĂTORIA SĂPTĂMÂNII

Una din trăsăturile ce identifică un copil al lui Dumnezeu este faptul că acesta este condus de Duhul Său. Dar a învăţa cum să discernem călăuzirea lui Dumnezeu este tema ce trebuie să fie predată de către un învățător care a învăţat să audă vocea lui Dumnezeu şi recunoaşte modul în care El călăuzește. Obiectivul tău este să comunici ucenicului tău diferite moduri prin care Dumnezeu ne descoperă voia Sa, să-l preîntâmpini despre posibile extreme şi să evidenţiezi rolul unei inimi ascultătoare, care în totalitate a cedat voii lui Dumnezeu.
URMĂTORII PAȘI

Întreabă dacă este vreun domeniu în care ei caută să cunoască voia lui Dumnezeu. Vorbește despre asta. Întreabă ce le-a arătat Dumnezeu în prezent. Încurajează-l ca pe parcursul săptămânii să atragă atenția la indiciile respective. De asemenea, întreabă dacă el dorește voia lui Dumnezeu cu adevărat, mai mult decât orice.

Previous Story

SFINŢIREA

© 2017 - 2024 Cru