Connect

Connect (partea 3) — Relații destrămate

La prima lecție am studiat istoria despre un tată și cei doi fii ai săi, pe care Isus a folosit-o pentru a ilustra atitudinea noastră față de Dumnezeu. Ambii fii și-au tratat tatăl fără respect. Tot interesul lor era doar să obțină ceva de la el. Tatăl, dimpotrivă, îi iubea mult pe ambii fii și era gata să le dea tot ce avea.

În această lecție vom continua să vorbim despre problemele fundamentale din relația noastră cu Dumnezeu.

 

Definiția păcatului

Romani 1:18-25
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

 • Care sunt acțiunile lui Dumnezeu și care sunt acțiunile oamenilor în aceste versete?
 • În conformitate cu aceste versete, rezumați ce atitudine au oamenii față de Dumnezeu.
 • Se poate spune oare că societatea noastră trăiește după principii similare?
 • În ce măsură cele scrise mai sus vă caracterizează și în ce mod?

Acest tip de atitudine față de Dumnezeu – lipsa de respect pentru El și excluderea Lui din viață prin altceva – este ceea ce se numește „păcat”.

 

Esența păcatului

Esența păcatului constă în respingerea lui Dumnezeu și organizarea vieții în jurul nostru înșine. Biblia ne învață că răul vine anume din păcat. În pasajul citit din Romani sunt enumerate exemple despre modul în care se manifestă acest rău: zgârcenia, ura, invidia, uciderea, agresiunea, înșelăciunea, răutatea, bârfa, trădarea, ura față de Dumnezeu, aroganța, mândria, lăudăroșenia, nedorința de a-i înțelege pe alții, încălcarea promisiunilor, insensibilitatea și neiertarea (Romani 1:28-31).

Psalm 14:1-3
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного.

Psalm 5:4-6
Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea și pierzi pe cei mincinoși; Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală.

Psalm 36:2-3

Căci se măgulește singur în ochii lui, ca să-și desăvârșească fărădelegea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele.

 • Care este atitudinea omului față de Dumnezeu potrivit acestor versete?
 • De ce adeseori oamenii nu conștientizează toată seriozitatea păcatului lor înaintea lui Dumnezeu?
 • Ce emoții v-au trezit versetele citite?

Consecințele păcatului

Isaia 59:1-2
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!

 • Cum se descriu consecințele păcatului în aceste versete?
 • În ce constă problema?
 • Observați o asemenea atitudine în mediul care vă înconjoară?

Biblia ne învață că păcatul duce în cele din urmă la moarte (Romani 6:23). Moartea înseamnă despărțire. În plan fizic, suntem despărțiți de propriul nostru corp. La nivel de relații, suntem despărțiți de ceilalți oameni. În sens spiritual, suntem despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie. Durerea despărțirii de bunul Dumnezeu, care dă viață, se numește în Biblie „iad”. După cum am spus și mai devreme, Dumnezeu nu vrea moartea și iadul pentru oameni. Totuși, ce să facem cu problema păcatului, care duce la moarte? Cum să învingem moartea? Acest lucru este imposibil dacă nu rezolvăm problema păcatului.

 • Cum ați defini în cele din urmă păcatul în lumina acestui studiu?

La lecția următoare vom studia ce soluție ne propune Dumnezeu pentru problema păcatului și a consecințelor acestuia.

citește mai mult

 

 

Ai întrebări? Vorbește cu cineva pe această temă.

Ține minte — tu nu ești singur!

Scrie-ne! Noi vom lua legătura cu tine, ca să-ți răspundem la întrebări și să te susținem.
Toate discuțiile sunt confidențiale.

Previous Story

CINE ESTE DUMNEZEU?

Next Story

DESPRE IERTARE

© 2017 - 2024 Cru