Connect

Connect (partea 2) — Cine este Dumnezeu?

Cine este Dumnezeu? De ce pentru noi este important acest lucru?

Omenirea deja de mulți ani se gândește la problemele globale ale vieții, Îl caută pe Dumnezeu, caută adevărul și sensul vieții. Cuvântul „Dumnezeu” are semnificații diferite pentru diferiți oameni.

  • Cine este Dumnezeu în esența Sa? Cât de important este El?
  • Dacă Dumnezeu există, cum asta ar trebui să ne influențeze?

Esența creștinismului constă în înțelegerea a ceea ce este Dumnezeu și cum ar trebui să ne raportăm la El. Creștinii consideră că putem ști cum este Dumnezeu, pentru că El S-a revelat omenirii de-a lungul istoriei. Biblia spune despre asta. Biblia ne învață cum este Dumnezeu, pentru ca să putem înțelege cum să interacționăm cu El în conformitate cu planul Lui inițial. În acest studiu, vom analiza trei roluri fundamentale ale lui Dumnezeu: Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Judecătorul și Dumnezeu Salvatorul.

 

Dumnezeu Creatorul

Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul.

Psalm 24:1-2
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri.

Psalm 95:4-6
El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmit uscatul: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!…

  • În conformitate cu versetele de mai sus, cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu?
  • În Psalmul 24 se spune clar că pământul și tot ce cuprinde el Îi aparțin lui Dumnezeu. Ce înseamnă „a poseda ceva”?

Ultimele două enunțuri ale pasajului din Psalmul 95 ne indică aspectele-cheie ale atitudinii noastre față de Dumnezeu Creatorul. În primul rând, acest lucru nu se întâmplă de la sine. Trebuie să facem un pas spre El. În al doilea rând, din moment ce Dumnezeu ne-a creat pe noi și tot ce este în jur, El merită venerație, adică reverență; trebuie să ne supunem Lui. Creatorul are dreptul deplin de a-și gestiona creația după bunul Său plac.

Psalm 139:2-4, 13-16
...știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.

Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

  • În conformitate cu versetele de mai sus, cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu?

 

Dumnezeu Judecătorul

Romani 14:10-12
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris: „Pe viața Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.

1 Samuel 16:7
Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

2 Petru 3:7-10
Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

  • Ce spun aceste versete despre noi și Dumnezeu?

În versetele din 2 Petru se vorbește despre oameni „nelegiuiți”. „Nelegiuit” nu înseamnă doar „imoral”. Aceasta se referă la o viață fără Dumnezeu și fără dorința de a acționa după voia Lui. La fel, „a trăi neprihănit” nu înseamnă doar „a fi foarte moral”. În acest caz,  este vorba despre a trăi în pace și dragoste cu Creatorul său.

  • Care este rolul Judecătorului?
  • Este vreun avantaj în faptul că Dumnezeu ne va judeca? De ce?

 

Dumnezeu Salvatorul

Ezechiel 18:23
„Doresc Eu moartea păcătosului?”, zice Domnul Dumnezeu. „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?

Evanghelia după Luca 15:1-7
Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și fariseii, și cărturarii cârteau și ziceau: „Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei.” Dar El le-a spus pilda aceasta: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: ‘Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.’ Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință.

  • Ce aflăm despre Dumnezeu și caracterul Său din aceste versete?
  • Conform învățăturii Bibliei, din cauza păcatului nostru, noi trebuie să fim condamnați cu toată asprimea. Dar, în pofida acestui fapt, Dumnezeu ne iubește și vrea să ne salveze. De ce avem nevoie să fim salvați?

Isus este Dumnezeu, care S-a făcut om. El a venit în lumea noastră ca să ne dea posibilitatea să scăpăm de judecata lui Dumnezeu și să ne restabilim relația cu El. În studiile următoare vom analiza mai detaliat cum anume a făcut El acest lucru.

citește mai mult

 

 

Ai întrebări? Vorbește cu cineva pe această temă.

Ține minte — tu nu ești singur!

Scrie-ne! Noi vom lua legătura cu tine, ca să-ți răspundem la întrebări și să te susținem.
Toate discuțiile sunt confidențiale.

© 2017 - 2024 Cru