The Four - Română

The Four - Română

TRĂIESC DESPĂRȚIT DE DUMNEZEU

Din păcate, nu putem experimenta dragostea lui Dumnezeu deoarece noi Îl ignorăm. Noi căutăm peste tot sens și împlinire – dar nu la Dumnezeu. Nu ne încredem în El și nu credem că El vrea ce e mai bine pentru noi. Mergem pe drumul nostru și acțiunile egoiste care rezultă din asta sunt numite de Biblie păcat. Păcatul deteriorează și distruge relațiile noastre cu ceilalți. Păcatul ne ține departe de trăirea vieții împlinite pe care Dumnezeu o dorește pentru noi.

  • Romani 3:23 - Fiindcă toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu.
  • Isaia 59:2 - Ci nelegiuirile voastre au făcut o despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre au ascuns fața lui de voi, ca să nu asculte.

Next Story

THE FOUR

© 2017 - 2024 Cru