The Four - Română

The Four - Română

ISUS A DAT TOTUL PENTRU MINE

Păcatul și acțiunile noastre egoise nu Îl opresc pe Dumnezeu din a ne iubi. El chiar a devenit om, prin Iisus Hristos și și-a dat viața pentru noi. El a luat locul nostru pe cruce, purtând toate consecințele păcatelor noastre. Iisus a murit – dar El a înviat. El ne oferă pace cu Dumnezeu și o relație personală cu El. Prin credința în Iisus noi putem experimenta dragostea lui Dumnezeu zilnic, descoperim sensul vieții noastre și avem viață veșnică după moarte.

  • Ioan 3:16 - Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
  • 1 Petru 3:18 - Pentru că și Cristos a suferit o dată pentru păcate, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu, dat la moarte în carne, dar primind viață prin Duh.

Previous Story

THE FOUR

Next Story

THE FOUR

© 2017 - 2024 Cru