În așteptarea Paștelui

Ziua 8

Nu pleca!

În anul în care urma să absolvesc universitatea am avut ocazia să traduc pentru un pastor din Statele Unite. Erau primii mei pași în ale traducerii, eram neexperimentată și timidă, dar îmi plăceau mult predicile pe care le vorbea. Înainte de a prezenta un mesaj, pastorul Alan îmi spunea despre ce va predica, îmi arăta cuvintele care bănuia că îmi va fi greu să le traduc și îmi explica frazele mai complicate. În fiecare zi mă învăța frazeologisme și idiomuri noi. Dacă nu auzeam bine ce a spus și-l rugam să repete, avea răbdare, mai întorcea situațiile în glumă, și-și continua predica. Din mesaj în mesaj, eu mă descurcam tot mai bine și prindeam la curaj. Am fost în ospeție la mai multe familii, și întotdeauna găsea o vorbă bună pentru fiecare. O săptămână la sudul Moldovei, în echipă cu acest om, a trecut pe nerăsuflate. Inevitabil, însă, veni și clipa despărțirii. Eram studentă, nu-mi puteam permite să merg la aeroport ca să petrec oaspetele, așa că ne-am luat rămas-bun ca și grup cu o seară înainte. Totul era bine. Fusesem remunerată cu generozitate pentru muncă, mă întorsesem acasă în confortul personal, urma o săptămână nouă la universitate.

Dar în dimineața următoare, când am tras perdeaua și am privit prin geam, brusc, mi-am dat seama că era ora decolării. Prietenul meu american pleca și nu se va mai întoarce niciodată. Un nod mare mi s-a pus în gât, lacrimile au început să curgă șiroaie, și am izbucnit într-un hohot de plâns. Nu mă puteam opri. Am plâns astfel doar de câteva ori în viața mea. Sufeream o pierdere mare și de nerecuperat.

”Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta, și așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă: Unde Mă duc Eu voi nu puteți veni acum. Dar voi să vă iubiți unii pe alții.” Domnul Isus continuă discuția cu ucenicii după ce Iuda ieși. ”Doamne, unde Te duci?”, l-a întrebat Petru. O întrebare foarte logică, pentru că afară era noapte și cina se apropia de sfârșit. ”Unde Mă duc Eu acum, tu nu poți merge, Petru. Dar mai târziu Mă vei urma.” ”Cum să nu pot merge acum? Eu sunt gata și viața să mi-o dau pentru Tine!” Răspunsul care a urmat, sunt sigură, l-a surprins pe Petru nu mai puțin decât pe ceilalți, pentru că Petru era vestit prin curajul său și disponibilitatea de face orice pentru Isus. ”Îți vei da viața pentru Mine? Nu te cunoști îndeajuns pe tine însuți, Petru, dar Eu te cunosc, și M-am rugat ca să nu fii cernut ca pleava, ci credința ta să reziste. Te vei descuraja serios, pentru că până va cânta cocoșul, tu te vei lepăda de Mine de trei ori.” (parafrazare la cuvintele Domnului Isus) Drept confirmare că Isus știa de ce era în stare Petru și de ce nu, iar Petru nu avea habar, Petru a mai spus odată: ”Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, nu mă voi lepăda nicidecum de Tine!” Și toți ucenicii au spus la fel, pentru că Petru vorbea înfocat și sincer. Dar noi știm ce a urmat. Petru nu s-a dus după Isus.

În evanghelia după Ioan cel puțin de trei ori se menționează că Domnul Isus S-a simțit tulburat. Cuvântul folosit în greacă pentru a descrie starea sufletului Domnul Isus este tarasso. A tulbura înseamnă a scutura ceva ce trebuie să stea liniștit, a crea agitație, a stârni.

Isus, când a văzut-o pe Maria, sora lui Lazăr cel decedat, plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duh și S-a tulburat. (Ioan 11.33)

După intrarea Sa triumfală în Ierusalim, sufletul lui Isus era tulburat când a spus despre bobul de grâu căzut în pământ și despre slujitorii Săi care-L vor urma până la moarte. (Ioan 12:27)

Apoi, la cina din Joia Mare, Isus S-a tulburat din nou în duhul Său, anunțând despre trădarea ce urma din partea lui Iuda. (Ioan 13:21)

Atunci cum de începe capitolul 14 din Ioan cu cuvintele lui Isus: ”Să nu vi se tulbure inima!”, iar apoi revine din nou cu și mai mare putere în versetul 27: ”Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!”?

Să vă spun la ce răspuns am ajuns. Domnul Isus cunoștea ce este suferința. În umanitatea Sa simțise acea tulburare ce-ți copleșește sufletul la pierderea unui om drag, când se întâmplă rele și tragedii, în trădare și agonie a morții. Totuși, El întotdeauna revenea la o axă interioară de neclintit prin relația pe care o avea cu Tatăl. Și acum, în pragul arestării Sale, fiind pe deplin conștient câtă batjocură și chin Îi stăteau în față, chiar, în final, o cruce, Domnul Isus știa de unde vine și încotro Se duce – la Tatăl. Și era liniștit. Atât de liniștit, încât să le poată spune ucenicilor să nu se teamă nici ei și să îndrăznească, căci El a biruit lumea.

Ucenicii erau foarte tulburați în acea seară. Petrecuse trei ani fantastici alături de Isus, iar acum El Se ducea. Puteți încerca să numărați în capitolele 14, 15 și 16 din Ioan de câte ori se repetă fraza – Eu Mă duc.

Petru L-a întrebat – Unde Te duci? Și reacția i-a fost – merg cu Tine oriunde, chiar dacă nu era gata să meargă chiar așa de departe.

Toma L-a întrebat a doua oară – Unde Te duci? Noi nu știm. Care este calea într-acolo? - La care Isus i-a răspuns că spre Tatăl există o singură cale - chiar El, Fiul. Calea, Adevărul și Viața.

Filip a avut și el neclarități – Doar arată-ne pe Tatăl, și gata, este de ajuns. Vom înțelege, vom vedea, vom crede.

Filip, uită-te atent la Mine! Ce vezi? Pe Cine vezi? Încă nu înțelegi? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în Mine? Amintește-ți cuvintele pe care vi le-am spus, lucrările pe care le-am făcut, Filip! Voi veți face lucrări și mai mari, pentru că Eu Mă duc la Tatăl!

Iuda, nu Iscarioteanul L-a întrebat din nou: ”Cum Te vei arăta doar nouă, și nu celorlalți?” ”Voi M-ați iubit. Și Tatăl vă va iubi. Noi vom veni și Ne vom face locaș alături de voi.” Pe lângă Mă voi duce Isus spune și voi veni. De multe ori. Și mai spune că ne va trimite și un Mângâietor, Duhul Său Sfânt, care va fi cu noi și va fi în noi.

Nu am mai avut ocazia să-l revăd pe pastorul Alan. Treptat, durerea despărțirii s-a dus, și sufletul s-a liniștit. Știu, că ne vom revedea în ceruri, la Tatăl, acolo unde Domnul Isus S-a dus să ne pregătească tuturor un loc.

Aplicație:

  • Ce înveți de la Isus despre pace în vremi de tulburare?
  • Ce durere îți tulbură sufletul?
  • Cum poți recăpăta pacea?

 

 

Ai întrebări? Vorbește cu cineva pe această temă.

Ține minte — tu nu ești singur!

Scrie-ne! Noi vom lua legătura cu tine, ca să-ți răspundem la întrebări și să te susținem.
Toate discuțiile sunt confidențiale.

Ioan 13:31-38

După ce acesta a ieșit afară, Isus a zis: – Acum Fiul Omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în El. Dacă Dumnezeu este proslăvit în El, atunci și Dumnezeu Îl va proslăvi în Sine Însuși și‑L va proslăvi îndată. Copilași, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, așa cum le‑am spus iudeilor că „Unde Mă duc Eu voi nu puteți veni“, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v‑am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Simon Petru L‑a întrebat: – Doamne, unde Te duci? Isus i‑a răspuns: – Acolo unde Mă duc Eu, tu nu poți să Mă urmezi, dar mai târziu Mă vei urma. Petru I‑a zis: – Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da viața pentru Tine! Isus a răspuns: – Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun că nicidecum nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de Mine de trei ori.

Previous Story

Ziua 7

Next Story

Ziua 9

© 2017 - 2024 Cru