Dorești să-L cunoști personal pe Dumnezeu?

Ce înseamnă să începi o relație personală cu Dumnezeu?

Te-ai dedicat să fii o persoană religioasă sau cauți să devii o persoană mai bună ca să fii acceptat de Dumnezeu? Cred că vei fi surprins că nici una din acestea nu te poate ajuta. Totodată Dumnezeu explică clar în Biblie cum putem sa-L cunoaștem.

Principiile de mai jos explică cum poți începe o relație personală cu Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Principiul 1

Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta

Dragostea lui Dumnezeu

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică.

Ioan 3:16

Planul Lui Dumnezeu

[Iisus a spus] "Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug" [o viață plină de sens, o viață împlinită].

Ioan 10:10

De ce oare cei mai mulți oameni nu au o viață împlinită? Pentru că...

 

Principiul 2

Omul este păcătos și despărțit de Dumnezeu. De aceea, el nu se bucură și nu cunoaște nici dragostea lui Dumnezeu nici scopul Lui minunat.

Omul Este Păcătos

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” Romani 3:23

Omul a fost creat pentru a avea o legătură personală cu Dumnezeu, dar datorită neascultării lui, el şi-a ales o cale proprie, fără Dumnezeu. În felul acesta legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt. Această împotrivire, manifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu, este ceea ce Biblia numeşte păcat.

 

Despărțit De Dumnezeu

"Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." - Romani 6:23

▲ - Dumnezeu sfânt | Omul păcătos

Această diagramă ilustrează că Dumnezeu este sfânt, iar omul păcătos. O prăpastie adâncă îi desparte. Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă, prin propriile sale eforturi, cum ar fi: o viaţă morală, filozofie, sau religie.


Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste această prăpastie…

Principiul 3

Isus Hristos este singura soluție a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Numai prin El îl putem cunoaște personal pe Dumnezeu și experimenta dragostea și planul lui Dumnezeu.

Isus a murit în locul nostru

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

Romania 5:8

Isus a înviat din morți

Hristos a murit pentru păcatele noastre... a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi... s-a arătat lui Petru, apoi celor doisprezece. După aceea s-a arătat la peste cinci mii...

1 Corinteni 15:3-6

Isus singura cale spre Dumnezeu

Isus Hristos a zis: 'Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.

Ioan 14:6

Dumnezeu a făcut o punte peste prăpastia care ne desparte de El, trimițând pe Fiul Său, Isus Hristos, să moară pe cruce în locul nostru. El a primit pedeapsa pe care o meritam, plătind pentru păcatele noastre.

Nu este suficient doar să cunoaștem aceste trei legi...

Principiul 4

Fiecare dintre noi trebuie să-l primească pe Isus Hristos ca Salvator și Conducător; în acest fel ne putem bucura și cunoaște dragostea lui Dumnezeu și scopul Lui minunat.

Trebuie Să-L Primim Pe Isus Hristos

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

Ioan 1:12

Îl Primim Pe Hristos Prin Credință

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Efeseni 2:8,9

Când Îl primim pe Isus Hristos... 

Ne naştem din nou.  Ioan 3:1-8

Îl Primim Pe Isus În Mod Personal

(Isus Hristos a zis:) „Iată, Eu stau la uşă şi bat: dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine.”

Apocalipsa 3:20

Să-l primeşti pe Isus presupune...

... a ne întoarce la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în Isus Hristos cerându-I să intre în vieţile noastre, să ne ierte păcatele şi să ne facă ceea ce ne-a creat să fim.

Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce pentru păcatele noastre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită. Noi Îl primim pe Isus Hristos prin credinţă, printr-un act al voinţei noastre.

 

Care cerc ai vrea să reprezinte viaţa ta?

Viața trăită pe cont propriu

Deții controlul vieții şi Isus nu are nici o influenţă în viaţa ta. Acești oameni nu l-au invitat niciodată pe Isus în viața lor. Din cauza păcatului ei continuă să rămână despărțiți de Dumnezeu.

Viața trăită sub îndrumarea lui Hristos

Isus deține controlul şi Îl urmezi pe Isus ca Domn. Acești oameni L-au acceptat pe Isus în viața lor. Ei au fost iertați și au experimentat dragostea lui Dumnezeu.

 

 

Poţi să-L primeşti pe Hristos chiar acum, prin credinţă, exprimată prin rugăciune.

A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu.

Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat atât de cuvintele tale, cât de atitudinea inimii tale.

Iată un model de rugăciune:

Quotation mark

Doamne Isuse, am nevoie de Tine. Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îţi deschid inima mea şi Te primesc ca salvator şi conducător. Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi mi-ai dat viaţa veşnică. Ia în stăpânire viaţa mea şi fă-mă aşa cum vrei Tu.

Quotation mark

 

Exprimă această rugăciune dorinţa inimii tale?

 

Resurse suplimentare

Кто такой Иисус Христос?

Что говорил о Себе сам Иисус? И кто Он на самом деле? Почему об этом так важно знать?

читать дальше

Серия уроков «Коннект»

Первые шаги в понимании основ христианской веры

читать дальше

На другом языке

Нажимайте, чтобы прочитать эту статью на любом другом языке

читать дальше

© 2017 - 2024 Cru